နောက်သို့

စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ

နေလဝန်ဆောင်မှုကို ကိုအသုံးမပြုမီ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖတ်ရှုနားလည်သိရှိထားရန်လို အပ်ပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းများအရ နေလဝန်ဆောင်မှုကို စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ သင်သည် နေလဝန်ဆောင်မှု သို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါက ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၏ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လက်ခံသဘောတူညီမှုမရှိပါက နေလဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အသုံးပြုသူကန့်သတ်ချက်

၁။ နေလဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူသည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး သူဖြစ်ရပါမည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ဖြစ်ခဲ့ပါက အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူပြီးမှသာ အသုံးပြုရပါမည်။ ၂။ နေလဝန်ဆောင်မှုအား MPT ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူများအားလုံး အခပေးစနစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ MPT ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုရန် ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသူများကို အခပေး သုံးစွဲသူအဖြစ် သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၃။ အသုံးပြုသူသည် သင်၏ ဖုန်းအတွင်းသို့ထည့်သွင်းမည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို သဘော တူညီမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အသုံးပြုသူ၏ အချက်အလက်များလုံခြုံရေး

၁။ ။အသုံးပြုသူ၏ မည်သည့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက် များကိုမှ တရားဝင်မဟုတ်သောနည်းလမ်း နှင့် ဖေါ်ပြခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက် Electronic Procedures များကိုအသုံးပြုထားပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း

၁။ ။စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုအပ်သည့်အချိန်၌ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်း စသည်တို့အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်အထည်ပေါ်လာပါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်များကို စတင်အသုံးမပြုမီ ၁၅ ရက်ခန့် ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။ ၂။ ။နေလဝန်ဆောင်မှုအား အခပေး အသုံးပြုနေသော သူများအတွက် အခါအားလျှော်စွာ ကျင်းပပြု လုပ်လေ့ ရှိသော Promotion များနှင့် အခြားသော Campaign များအတွက် လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန် ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှုကိစ္စ အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက “နေလ” ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းသာ သဘောတူ နားလည်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

အဖိုးအခ ကောက်ခံခြင်း

နေလဝန်ဆောင်မှု အတွက် ဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက်လျှင် ၁၅၈ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နေလ ဝန်ဆောင်မှုသည် စာရင်းပေးသုံးစွဲသောဝန်ဆောင်မှု ရယူထားရန်လိုအပ်ပါ သည်။ လူကြီးမင်းသည် MPT အား လူကြီးမင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ထားသည့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု အမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု၊ ပက်ကေ့ချ် နှင့် အဖိုးအခကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေအပေါ်မူတည်၍ စာရင်းပေး သုံးစွဲခကို စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု ရပ်စဲသည့် အချိန်ထိ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ထဲမှ အမှန်တကယ် အလို အလျောက် ဖြတ်တောက် နှုတ်ယူရန် အခွင့်ပေး ပါသည်။ အဖိုးအခ ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေမှာ တစ်ကြိမ် (ဥပမာ - သက်တမ်းတိုးမှု မပါသော သို့မဟုတ် နေ့စဉ် ကောက်ခံမှု မရှိသော) သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် (ဥပမာ - နေ့စဉ်/အပတ်စဉ်/လစဉ် ကောက်ခံမှုရှိ သည့် ၃၆၅ ရက် ပက်ကေ့ချ်) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း သည် လူကြီးမင်း အတည်ပြုရွေးချယ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ပက်ကေ့ချ်နှင့် အဖိုးအခ ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေတို့အပေါ်မူတည်၍ ထပ်ခါထပ်ခါ ကျသင့် သည်ဖြစ်စေ မကျသင့်သည် ဖြစ်စေ မည်သည့်မဆိုနှင့် အားလုံးသော ကောက်ခံမှုများအတွက် တာဝန် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု ရပ်စဲလိုက်ပါက MPT က ဝန်ဆောင်မှု အတွက် လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ကို နောက်ထပ် ဖြတ်တောက် နှုတ်ယူမှုများ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုအမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု၏ တရားဝင်မှု ကာလမှာ ၃၆၅ ရက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုတွင် အခမဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကာလပါဝင်ပါက သတ်မှတ် ထားသည့် အခမဲ့ စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကာလအတွက်သာ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းထံ တွင် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိပါက အခမဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင် ပေး ချေမှုကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း၏လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်လျှင် အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့်ငွေကောက်ခံခြင်းမရှိပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိုနေ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ကျန်ငွေလုံလောက်သည့်အချိန်မှသာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။ နောက်ကြောင်းပြန်၍ ငွေကောက်ခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက်ခံ ခြင်းမရှိလျှင် ထိုနေ့များအတွက် လူကြီးမင်းထံမှ အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုကို အတည်ပြုပြီး လူကြီးမင်းကို ငွေကောက်ခံသည့် နေ့မှစ၍ လူကြီး မင်းကို တစ်ဆက်တည်း ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွက် ငွေကောက်ခံထားခြင်း မရှိပါက စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု အလိုလျောက်ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့မဟုတ်သော စမ်းသပ်အသုံးပြုသည့် ကာလတစ်ခုအတွက် စာရင်းပေးသုံးစွဲ ရန် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီး လူကြီးမင်းသထံတွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအား နောင်လာမည့် တစ်ဆက်တည်း နေ့ရက် သုံး(၃) ရက်အတွင်း ငွေကောက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသွား ပါမည်။ လူကြီးမင်းတွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်မရှိဘဲ ထိုတစ်ဆက်တည်း သုံး(၃) ရက်အတွင်း ငွေ ကောက်ခံမရရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းပေးသုံးစွဲရန် တောင်းဆိုမှု အလိုအလျောက် ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း၏ အကြောင်းအရာအား ရှာဖွေမှုပြုခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာအဖိုးအခ ကျသင့် ပါမည်။ ကောက်ခံမှုအားလုံးတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်မည်ကို သတိပြုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းအပါအဝင် ၎င်းချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားဘဲ လူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်း အင်တာနက်ကို မျှဝေသုံးစွဲသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များ သည် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များအရ ဝန်ဆောင်မှု အလိုအလျောက် ရပ်စဲခြင်း အချိန်ထိ တရားဝင် တည်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

တတိယအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုသို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း

၁။ ။နေလဝန်ဆောင်မှု တွင် အခြားကြော်ငြာ websites (သို့) Mobile App (Linked Site) များ (သို့) ချိတ်ဆက် Link များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ထိုကြော်ငြာ Linked Sites များသည် ကျွနုပ်တို့ ၏ ထိန်းချူပ်မှုအောက်တွင်မရှိပဲ Linked Site များ Update ပြုလုပ်ခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ (သို့) ကန့်သတ်ခြင်းများ မရှိဘဲ မည်သည့် Linked Site အတွက်မဆို တာဝန်မရှိပေ။

အသုံးပြုသူ၏ ရနိုင်သော အခွင့်အရေး၊ ရပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန်များ

၁။ ယခု ဝန်ဆောင်မှု သည် HTUT Co., Ltd ကရေးဆွဲထားသော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားဝင် မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ထား ပြီး ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲတရားဥပဒေ၏ ကာကွယ်မှုအောက်တွင် တည်ရှိသည်။ ၂။ နေလ ဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်သည့် HTML နှင့် အခြား Code များ, ဖွဲ့စည်းထားသည့် မာတိကာ(Contents)များ၊ အကြောင်းအရာ၊ စာသားများ၊ ပုံများ စသည်တို့အား ကူးယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဆင်တူရိုးမှား၊ ထင်ယောင်ထင်မှား တုပပြုလုပ်ခြင်းများကို ပြင်းထန်စွာ တားမြစ်သည်။ ၃။ နေလ ၏ Logo အား ဆင်တူရိုးမှား၊ ထင်ယောင်ထင်မှား တုပပြုလုပ်ခြင်းများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ထားမြစ်ထားသည်။ ၄။ အခပေး အသုံးပြုသူများသည် နေလဝန်ဆောင်မှု မှ အခါအားလျှော်စွာ ကျင်းပလေ့ရှိသော Promotion အစီအစဉ်များ နှင့် အခြား Campaign အစီအစဉ်များတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ပါဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ၅။ အသုံးပြုသူသည် နေ့စဉ်လွှင့်တင်နေသော သတင်းအကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အ တွက် Internet (Mobile Data/ Wi Fi) ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၆။ နေလ ဝန်ဆောင်မှု တွင် လွှင့်တင်ထားသော သတင်းအကြောင်းအရာများကို အများနှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂလိက အကျိုးစီးပွား၊ အသင်းအဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီ စသည်တို့၏ အကျိုးစီးပွား အတွက် ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများကို ပြင်းထန်စွာ တားမြစ်သည်။ ၇။ နေလ ဝန်ဆောင်မှု အား တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော download link များမှဖြစ်စေ၊ blue tooth, Apk Share, Zapyar, Flash Transfer စသည်တို့ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ဝေသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။အထက်ပါအချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုနားလည်သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါက အသုံးပြုရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါ သည်။